Økonomi · Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · PPR · Sagsbehandling · Serviceloven · Specialundervisning

Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Jeg sidder med kommunens afgørelse d. 28. september 2017 over vores klage over sønnikes klassetrinsindplacering. Jeg bliver forvirret, når jeg læser afgørelsen, for ifølge den, så er afgørelsen truffet både på baggrund af Folkeskolelovens § 20, stk. 2 (specialundervisning) og Servicelovens § 52, stk. 3 (dagbehandling). Så hvad er problemet?!

Hvordan kan det være, at kommunen revurderer en sag og når frem til en ny afgørelse, der ikke er til ugunst for borgeren, for så pludselig at trække i land og genvurderer revurderingen?! Det giver jo ingen mening! Udover at det selvfølgelig drejer sig om økonomi.

I afgørelsen over vores klage over selve sagsbehandlingen (den får I i et indlæg på et senere tidspunkt) står der sidst i afgørelsen:

PPR vil gerne afslutte med at understrege, at vi er oprigtig kede af den usikkerhed og gene den fejlbehæftede sagsbehandling må have givet jer.

Men nu påfører PPR så os atter usikkerhed og gener idet kommunen pludselig er blevet i tvivl om den afgørelse, der blev revurderet af visitationsudvalget på et møde i september 2017. Hvis revurderingen af afgørelsen om klassetrinsindplacering er en fejl, kan man så overhovedet stole på den forvaltning længere?

 

Klage over [sønnikes navn] klassetrins indplacering

Visitationsudvalget i Center for Skole og Uddannelse har på et møde den 12. september behandlet jeres klage over [sønnikes navn] revisitation til 10. klasse i stedet for 9. klasse i [skolens navn] i skoleåret 2017/18 og jeres klage over bevilling af samkørsel i stedet for solokørsel.

Afgørelse

[Sønnikes navn] er revisiteret til 9. klasse på [skolens navn] i skoleåret 2017/18 og bevilges solokørsel fra hjem til skole og kørsel med [skolens navn] fra skole til hjem frem til og med januar 2018, hvor ansøgningen om kørsel skal revurderes.

Begrundelse for afgørelse om klassetrin

Udvalget har revurderet den tidligere afgørelse. I forbindelse med revurderingen af den tidligere afgørelse er der både indhentet jeres nye oplysninger og blevet indhentet yderligere oplysninger i sagen herunder udtalelser fra familierådgiver [navn på sagsbehandler] fra Børne- og Familieafdelingen. På baggrund af disse oplysninger har visitationsudvalget vurderet, at I har ret i, at I tidligere er blevet stillet i udsigt, at [sønnikes navn] kan få et 12. skoleår, idet han i forbindelse med indskrivning på [skolens navn] blev lovet en nedskrivning af klassetrin. [Sønnikes navn] vil fylde 18 år midt i 10. klasse, hvilket også er muligt i henhold til Folkeskolelovens § 20, stk. 6.

PPR orienterer [skolens navn] om, at [sønnikes navn] klassetrin skal nedskrives til 9. kl. i indeværende skoleår.

Begrundelse for afgørelse i forhold til befordring

Visitationsudvalget har noteret sig, at det fremgår i behandlingsplanen fra [skolens navn] i november 2016, at et af målene [sønnikes navn]  skal nå er, at han selv skal kunne køre med taxa til eller fra skole. Visitationsudvalget vurderer på den baggrund, at [sønnikes navn] kørsel følges tæt, og at man gerne revurderer kørslen mhp. om [sønnikes navn] kan køre solokørsel både ud og hjem fra januar 2018.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet på baggrund af Folkeskolelovens § 20, stk. 2, der omhandler kommunens forpligtigelse til at sørge for specialundervisning og servicelovens § 52, stk. 3 for så vidt angår dagbehandlingen. Afgørelsen om befordring er truffet på baggrund af Folkeskolelovens § 26.

Klage over klassetrinsindplacering og befordring kan ikke indbringes for Klagenævnet for specialundervisning eller Ankestyrelsen.

Det står sort på hvidt:

Afgørelsen er truffet efter Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og servicelovens § 52, stk. 3.

Men det er måske en fejl?!

PS: Man kan faktisk godt klage over klassetrinsindplacering – det kan man gøre til Folketingets Ombudsmand! Hvor mange kommuner oplyser mon det? Læs evt. mere her

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.