Ansvar · Økonomi · Børnefaglig undersøgelse · Folkeskolen · Fravær · Inklusion · Politik · Psykiatri · Regeringens ghettoudspil

Regeringen vil straffe skolefravær

Med regeringens ghettoudspil er der lagt op til, at skolefravær skal straffes – hårdt. Forældre, der ikke sørger for, at deres børn møder op i folkeskolen og deltager i undervisningen, skal straffes økonomisk ved, at der bliver trukket i børnechecken (børne- og ungeydelsen). Hvis et barn i folkeskolen har mere end 15 % fravær i… Læs mere Regeringen vil straffe skolefravær

Økonomi · Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · PPR · Sagsbehandling · Serviceloven · Specialundervisning

Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Jeg sidder med kommunens afgørelse d. 28. september 2017 over vores klage over sønnikes klassetrinsindplacering. Jeg bliver forvirret, når jeg læser afgørelsen, for ifølge den, så er afgørelsen truffet både på baggrund af Folkeskolelovens § 20, stk. 2 (specialundervisning) og Servicelovens § 52, stk. 3 (dagbehandling). Så hvad er problemet?! Hvordan kan det være, at… Læs mere Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Økonomi · Behandlingsskole · Behandlingstilbud · Folkeskoleloven · Klassetrinsindplacering · Konflikt · PPR · Revisitation · Sagsbehandling · Serviceloven · Skolevægring

Dagbehandling ophører når den unge fylder 18

Har dit barn lidt af “skolevægring” og ikke været i skole i flere år? Har du kæmpet en lang og opslidende kamp med kommunen for at få bevilget det rette skoletilbud til dit barn? Har dit barn fået bevilget en dagbehandlingsskole? Hvis du kan svare ja til de fleste af disse spørgsmål, så læs videre… Læs mere Dagbehandling ophører når den unge fylder 18