Afgørelse · Behandlingsskole · Dagbehandlingsskole · Partshøring · PPR

Mens vi venter på den famøse afgørelse

Altså, egentlig hænger den her sag mig langt ud af halsen. Jeg har forsøgt at tænke på noget andet her i weekenden. Når vi nu ikke fik et svar i fredags, som vi var blevet stillet i udsigt; så kunne jeg enten vælge at gå i selvsving over det og spolere min weekend med at… Læs mere Mens vi venter på den famøse afgørelse

Økonomi · Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · PPR · Sagsbehandling · Serviceloven · Specialundervisning

Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Jeg sidder med kommunens afgørelse d. 28. september 2017 over vores klage over sønnikes klassetrinsindplacering. Jeg bliver forvirret, når jeg læser afgørelsen, for ifølge den, så er afgørelsen truffet både på baggrund af Folkeskolelovens § 20, stk. 2 (specialundervisning) og Servicelovens § 52, stk. 3 (dagbehandling). Så hvad er problemet?! Hvordan kan det være, at… Læs mere Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Økonomi · Behandlingsskole · Behandlingstilbud · Folkeskoleloven · Klassetrinsindplacering · Konflikt · PPR · Revisitation · Sagsbehandling · Serviceloven · Skolevægring

Dagbehandling ophører når den unge fylder 18

Har dit barn lidt af “skolevægring” og ikke været i skole i flere år? Har du kæmpet en lang og opslidende kamp med kommunen for at få bevilget det rette skoletilbud til dit barn? Har dit barn fået bevilget en dagbehandlingsskole? Hvis du kan svare ja til de fleste af disse spørgsmål, så læs videre… Læs mere Dagbehandling ophører når den unge fylder 18

Behandlingsskole · Gruppeordning · Inklusion · Konflikt · Konflikthåndtering · Low arousal · PPR · Skole-hjem-samarbejde · Stress

Når man er utilfreds med sit barns skoletilbud

Jeg har hidtil været tilfreds – ja, til tider overordentligt tilfreds – med det skoletilbud min søn har. Han blev som 13-årig visiteret til en behandlingsskole i maj 2014 efter flere år uden reel skolegang. Jeg vil helst ikke tænke for meget tilbage på tiden før min søn fik dette skoletilbud. Det var en hård… Læs mere Når man er utilfreds med sit barns skoletilbud

Autisme · PPR · Skole-hjem-samarbejde · Undersøgelse om børn med handicap der ikke går i skole

Vores “nye” PPR-psykolog

For lidt siden blev jeg ringet op af en medarbejder i PPR. Jeg fik at vide, at vores “gamle” PPR-psykolog er gået på pension, og at vi derfor har fået en ny. “Ny” er måske så meget sagt. Det er nemlig den PPR-psykolog, der var – og stadig er – tilknyttet den gruppeordning, hvor min… Læs mere Vores “nye” PPR-psykolog

Netværksmøde · PPR

Mens vi venter på PPR…

Så har vi været til netværksmøde. Socialrådgiveren fra Børnepsyk. fremlagde Børnepsyks anbefalinger, og alle – bortset fra PPR-psykologen – var enige i, at Junior har behov for et behandlingstilbud. Nu vil PPR-psykologen fremlægge sagen for lederen af PPR, og så skal sagen drøftes på et møde i Visitationsudvalget. Juniors far og jeg har allerede været… Læs mere Mens vi venter på PPR…