Aspergers syndrom · Autisme · Uncategorized

Magtanvendelse som den sidste udvej

Indimellem læser jeg om elever, der har været udsat for magtanvendelse i skolen. Og jeg bliver lige rystet hver gang. I Folkeskoleloven står der om magtanvendelse: § 10. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3,… Læs mere Magtanvendelse som den sidste udvej

ADHD · Aspergers syndrom · Autisme

Autisme er et handicap og ikke en sygdom

Min søn går på en dagbehandlingsskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser. Han er i et skolemiljø, der er tilpasset hans særlige behov. Personalet er alle læreruddannede og har min. nogle års undervisningserfaring, og derudover har de pædagogisk erfaring med målgruppen: Elever med autisme. Jeg er lidt ked af, at man har valgt at kalde den slags… Læs mere Autisme er et handicap og ikke en sygdom

Adfærd · Anderledes · Ensomhed

Hvordan støtter jeg mit sære barn med at få venner?

Svaret er: Jeg ved det fandeme ikke! Når man har et barn med særlige behov, der har skiftet skole adskillige gange, er det bare svært at bevare kontakten til dem, der udgjorde et netværk – engang. Og når barnet så går i et solisttilbud på en dagbehandlingsskole, ja så er kontakten til andre børn og… Læs mere Hvordan støtter jeg mit sære barn med at få venner?

Aspergers syndrom · Behandlingsskole · Tabt arbejdsfortjeneste

To skridt frem og et tilbage

Der går længere og længere tid imellem jeg får opdateret bloggen. Det skyldes et manglende overskud. Kort fortalt så går Junior i skole regelmæssigt, men i den forløbne måned har det været svært at få ham afsted om tirsdagen, så der har været tre tirsdage, hvor han har været hjemme. I foråret klagede han meget… Læs mere To skridt frem og et tilbage