Folkeskoleloven · Revisitation · Sagsbehandling · Serviceloven · Specialundervisning

Ventetid

Vi venter på en afgørelse om sønnikes revisitation. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Bliver han revisiteret til et 12. skoleår i dagbehandlingsskole eller får vi et afslag? Hvis det bliver et afslag, hvad skal han så? Kommunens visitationer og revisitationer til “dagskole” – ordet står på PPRs hjemmeside – er det et andet ord… Læs mere Ventetid

Klassetrinsindplacering · Revisitation · Skoleår · Standpunktkarakterer

Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Dette er den utrolige historie om, hvordan en elev på en dagbehandlingsskole slutter skoleåret – 2016/17 – i 8. klasse og starter i 10. klasse – skoleåret 2017/18 – efter sommerferien. Fra 8. klasse til 10. klasse på en sommer. Helt uden undervisning. Sommerferien er startet. Sønnike eller Junior, som han jo bliver kaldt her… Læs mere Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Autisme · PPR · Skole-hjem-samarbejde · Undersøgelse om børn med handicap der ikke går i skole

Vores “nye” PPR-psykolog

For lidt siden blev jeg ringet op af en medarbejder i PPR. Jeg fik at vide, at vores “gamle” PPR-psykolog er gået på pension, og at vi derfor har fået en ny. “Ny” er måske så meget sagt. Det er nemlig den PPR-psykolog, der var – og stadig er – tilknyttet den gruppeordning, hvor min… Læs mere Vores “nye” PPR-psykolog

Aspergers syndrom · Autisme · Skole · Uncategorized

29. februar – en mærkedag

I dag er en mærkedag. Det er otte år siden, at Junior fik diagnosen Aspergers syndrom. Otte år er gået siden vi var til møde på børnepsykiatrisk og fik at vide, at vores barn havde en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, og at han havde behov for massiv støtte i skolen. Dengang i februar 2008 gik han i… Læs mere 29. februar – en mærkedag

Aspergers syndrom · Autisme · Kommunikation · Tovholder

Rollen som tovholder

Når man er forældre til et barn med en funktionsnedsættelse – det lyder sgu mere tjekket end handicappet 🙂 – risikerer man let at ende som tovholder mellem forskellige offentlige instanser. Det er et stort arbejde og det er ulønnet. Det dræner for energi, og du risikerer at miste dine venner, din familie, dit ægteskab,… Læs mere Rollen som tovholder