Klassetrinsindplacering · Revisitation · Skoleår · Standpunktkarakterer

Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Dette er den utrolige historie om, hvordan en elev på en dagbehandlingsskole slutter skoleåret – 2016/17 – i 8. klasse og starter i 10. klasse – skoleåret 2017/18 – efter sommerferien. Fra 8. klasse til 10. klasse på en sommer. Helt uden undervisning. Sommerferien er startet. Sønnike eller Junior, som han jo bliver kaldt her… Læs mere Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Aspergers syndrom · Autisme · Gruppeordning · Gruppeordninger · Specialskoler

Specialundervisningsportalen Spuvo.dk er nedlagt

Jeg har før henvist til en glimrende portal, http://www.spuvo.dk, hvor man kunne finde alt hvad der var af specialundervisningstilbud  – herunder specialskoler og gruppeordninger for børn og unge med ASF (autismespektrumsforstyrrelser) – i Region Hovedstaden. Desværre blev hjemmesiden nedlagt ved udgangen af juni 2015, da ingen ønskede at overtage opgaven med at vedligeholde hjemmesiden. Det… Læs mere Specialundervisningsportalen Spuvo.dk er nedlagt

Aspergers syndrom · Autisme · Folkeskolen · Inklusion · Skole

Synes du stadig at dit barn har det rette skoletilbud?

Kære Mor til et barn med autisme, der er inkluderet i en almen klasse i folkeskolen. Du vil ikke bryde dig om at læse dette her. Det er også derfor jeg vælger ikke at skrive direkte til dig. For du vil – med rette – opleve det som kritik af dig. Men nu skriver jeg… Læs mere Synes du stadig at dit barn har det rette skoletilbud?

Aspergers syndrom · Autisme · Gruppeordning · Specialklasser · Specialskole · Specialundervisning

Kender du Spuvo.dk?

Hvis du bor i Region Hovedstaden og har du et barn med særlige behov, kan det være meget godt at kende de specialundervisningstilbud, der findes – både i nærmiljøet og i andre kommuner. På spuvo.dk kan du få et overblik over de specialundervisningstilbud, der findes i din kommune og de øvrige kommuner i regionen. Overblikket… Læs mere Kender du Spuvo.dk?

Folkeskolen · Specialundervisning

Specialpædagogisk bistand i tilrettelæggelsen af specialundervisningen

Mens vi glæder os over, at kommunen har bevilget os taxakørsel de første tre uger af  det kommende skoleår, så skal jeg lige dryppe lidt malurt i bægeret ved at fortælle, at kommunen så i samme omgang har frataget Junior hans 1:1 støttelærerordning. Jo, såmænd. Dette fandt vi ud af i går, da vi talte… Læs mere Specialpædagogisk bistand i tilrettelæggelsen af specialundervisningen

Aspergers syndrom · Autisme · Folkeskolen · Gruppeordning · Handicappolitik · Heldagstilbud · Inklusion · Lockout · Neurotypisk · Politik · Psykiatri · Psykisk sygdom · Rettigheder · Skole · Specialklasser · Specialskole · Specialundervisning · Stress · Sygdom · Uddannelse · Udviklingsforstyrrelser · Undervisning · Velfærd

Hvornår er et barn tabt?

Dette er mit indlæg nr. 100. 100 indlæg på 106 dage 🙂 At et barn er `tabt´, er det så ensbetydende med, at barnet er en `taber´? En af mine kolleger er mor til en 5-årig dreng med en autismespektrumsforstyrrelse. Familien ønsker en specialskole til sønnen, men kommunen siger: Inklusion i folkeskolen. I går fik… Læs mere Hvornår er et barn tabt?

Aspergers syndrom · Autisme · Folkeskolen · Gruppeordning · Handicappolitik · Heldagsskole · Heldagstilbud · Helhedsskole · Lockout · Politik · Specialklasser · Specialskole · Specialundervisning · Undervisning · Velfærd

Kære Christine Antorini…

Da jeg havde skrevet mit indlæg i går, satte det nogle tanker i gang. Jeg har brug for at høre, hvad Børne- og Undervisningsministeren har tænkt sig, at der skal ske med de elever, der allerede går i et heldagstilbud, når eller hvis helhedsskolen/heldagsskolen bliver en realitet. Så nu har jeg skrevet et brev til… Læs mere Kære Christine Antorini…