Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · Revisitation · Sagsbehandling

Tilbagekaldelse af afgørelse – om sagsbehandlingens uransagelige veje

Først træffer kommunen en afgørelse, der er til ugunst for borgeren. Så klager man. Så revurderer kommunen afgørelsen og træffer en ny afgørelse, der ikke er til ugunst for borgeren. Så bliver kommunen pludselig i tvivl om revurderingen er rigtig. Og så starter det hele forfra. Kommunen har sjældent noget at miste, når den begår… Continue reading Tilbagekaldelse af afgørelse – om sagsbehandlingens uransagelige veje

Økonomi · Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · PPR · Sagsbehandling · Serviceloven · Specialundervisning

Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Jeg sidder med kommunens afgørelse d. 28. september 2017 over vores klage over sønnikes klassetrinsindplacering. Jeg bliver forvirret, når jeg læser afgørelsen, for ifølge den, så er afgørelsen truffet både på baggrund af Folkeskolelovens § 20, stk. 2 (specialundervisning) og Servicelovens § 52, stk. 3 (dagbehandling). Så hvad er problemet?! Hvordan kan det være, at… Continue reading Spekulerer kommunen i at lave fejl?

Økonomi · Behandlingsskole · Behandlingstilbud · Folkeskoleloven · Klassetrinsindplacering · Konflikt · PPR · Revisitation · Sagsbehandling · Serviceloven · Skolevægring

Dagbehandling ophører når den unge fylder 18

Har dit barn lidt af “skolevægring” og ikke været i skole i flere år? Har du kæmpet en lang og opslidende kamp med kommunen for at få bevilget det rette skoletilbud til dit barn? Har dit barn fået bevilget en dagbehandlingsskole? Hvis du kan svare ja til de fleste af disse spørgsmål, så læs videre… Continue reading Dagbehandling ophører når den unge fylder 18

#metoo · Kommunikation · Konflikt · Konflikthåndtering · Low arousal · Netværksmøde · Ole Bornedal · Skole-hjem-samarbejde · STU

En begivenhedsrig uge – med møder, konflikter og VERSALER

Det har været en begivenhedsrig uge. Både på den “fede” måde og på den “ufede” måde. Ugen startede med et møde i Børnehandicapafdelingen med sønnikes sagsbehandler og UU-vejlederen i vores kommune. Sønnike har også en anden UU-vejleder i den kommune, hvor hans skole ligger. Den UU-vejleder skal han have et møde med i morgen. Til… Continue reading En begivenhedsrig uge – med møder, konflikter og VERSALER

Handleplan · Parathedsvurdering · Sagsbehandling · Serviceloven

Har dit snart voksne barn en handleplan?

Sønnike fylder 17 år om et par uger. Så har vi lige et år til at trække vejret i uden alt for megen stress om fremtiden og hvad kommunen nu finder på. Ja, vi når vel frem til sommeren 2018, og så starter uvisheden igen. Bliver han fx revisiteret til et 10. skoleår? Skal vi… Continue reading Har dit snart voksne barn en handleplan?