Klassetrinsindplacering · Revisitation · Skoleår · Standpunktkarakterer

Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Dette er den utrolige historie om, hvordan en elev på en dagbehandlingsskole slutter skoleåret – 2016/17 – i 8. klasse og starter i 10. klasse – skoleåret 2017/18 – efter sommerferien. Fra 8. klasse til 10. klasse på en sommer. Helt uden undervisning. Sommerferien er startet. Sønnike eller Junior, som han jo bliver kaldt her… Læs mere Hvordan forklarer jeg min søn, at han i løbet af sommerferien er sprunget et klassetrin over?! 

Aspergers syndrom · Autisme · Uncategorized

Magtanvendelse som den sidste udvej

Indimellem læser jeg om elever, der har været udsat for magtanvendelse i skolen. Og jeg bliver lige rystet hver gang. I Folkeskoleloven står der om magtanvendelse: § 10. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3,… Læs mere Magtanvendelse som den sidste udvej

Aspergers syndrom · Autisme · Behandlingsskole · Behandlingstilbud · Dokumentar · Folkeskolen · Inklusion

Inklusions(op)svinget og de behandlingskrævende børn

DR 2 viste os den gode og den dårlige historie om inklusion i et og samme program: DR 2 Undersøger: Inklusion – hvor svært kan det være?  Her mødte vi drengen Rasmus med diagnosen Aspergers, der efter at have gået i specialklasse, blev inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse i 5. klasse. Inklusionen var så vellykket,… Læs mere Inklusions(op)svinget og de behandlingskrævende børn

Aspergers syndrom · Autisme · Skole

Hvad gør jeg, når mit ikke barn ikke magter at gå i skole?

En del af vores børn med særlige behov oplever perioder med `skolevægring´, som oftest fordi de er massivt stressoverbelastet. Hvad gør man så? Hvad skal man være opmærksom på i forhold til skole og undervisningspligt? Kan skolen forlange en lægeattest, når barnets fravær går over 2 uger? Kan forældrene forlange, at skolen tilrettelægger sygeundervisning i hjemmet? Jeg… Læs mere Hvad gør jeg, når mit ikke barn ikke magter at gå i skole?

Folkeskolen · Specialundervisning

Specialpædagogisk bistand i tilrettelæggelsen af specialundervisningen

Mens vi glæder os over, at kommunen har bevilget os taxakørsel de første tre uger af  det kommende skoleår, så skal jeg lige dryppe lidt malurt i bægeret ved at fortælle, at kommunen så i samme omgang har frataget Junior hans 1:1 støttelærerordning. Jo, såmænd. Dette fandt vi ud af i går, da vi talte… Læs mere Specialpædagogisk bistand i tilrettelæggelsen af specialundervisningen

Aspergers syndrom · Autisme · Folkeskolen · Gruppeordning · Handicappolitik · Heldagstilbud · Inklusion · Lockout · Neurotypisk · Politik · Psykiatri · Psykisk sygdom · Rettigheder · Skole · Specialklasser · Specialskole · Specialundervisning · Stress · Sygdom · Uddannelse · Udviklingsforstyrrelser · Undervisning · Velfærd

Hvornår er et barn tabt?

Dette er mit indlæg nr. 100. 100 indlæg på 106 dage 🙂 At et barn er `tabt´, er det så ensbetydende med, at barnet er en `taber´? En af mine kolleger er mor til en 5-årig dreng med en autismespektrumsforstyrrelse. Familien ønsker en specialskole til sønnen, men kommunen siger: Inklusion i folkeskolen. I går fik… Læs mere Hvornår er et barn tabt?

Aspergers syndrom · Autisme · Folkeskolen · Gruppeordning · Handicappolitik · Heldagsskole · Heldagstilbud · Helhedsskole · Politik · Skole · Specialklasser · Specialskole · Specialundervisning · Undervisning · Velfærd

Heldagsskole til klokken 18?

Helhedsskole eller heldagsskole. Parterne kan kalde det lige, hvad de vil. Mit barn har allerede en plads i en heldagsskole eller et heldagstilbud, som det faktisk bliver kaldt. Det er et tilbud. Take it or leave it. Ikke, at vi som Juniors forældre har haft ret meget at skulle have sagt, men det er en… Læs mere Heldagsskole til klokken 18?

Aspergers syndrom · Autisme · Befordring · Folkeskolen · Skole · StøtteCompagniet · Støttekontaktperson

Så tager vi med bussen

Forleden skrev jeg om befordring af elever om handikap, og om kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sørge for befordring af elever med handikap. Nu er der opstået et lille problem med den midlertidige transportordning vi har aftalt med StøtteCompagniet, mens Junior bliver “kørt ind” i skolen (he he). Juniors far er blevet syg, og det vides… Læs mere Så tager vi med bussen

Befordring · Gruppeordning · Handicappolitik · Skole

Befordring af elever med handikap

I dag har vi haft møde med støttekontaktpersonen, vejlederen, begge fra StøtteCompagniet, og en lærer og en pædagog fra skolens gruppeordning. Juniors tilbagevenden til skolen er blevet udskudt med en dag til på tirsdag d. 12. marts, fordi personalet lige skal nå at forberede nogle ting. Junior har trænet at tage i skole et par… Læs mere Befordring af elever med handikap